Fiscaliteit

FISCALITEIT

BESTEL VOOR 1 JANUARI 2023 UW PLUG-IN HYBRIDE EN BLIJF 100% BRANDSTOFKOSTEN AFTREKKEN.

BOEK UW AFSPRAAK

BESTEL VOOR 1 JANUARI 2023 UW PLUG-IN HYBRIDE EN BLIJF 100% BRANDSTOFKOSTEN AFTREKKEN

 

Vanaf 1 januari 2023 verandert de fiscaliteit op bedrijfswagens. Dit is het gevolg van de op 10 november 2021 goedgekeurde wetgeving rond de vergroening van de fiscaliteit voor bedrijfsvoertuigen. Het doel? Fiscale ontrading enerzijds en aanmoediging van wagenparkvergroening anderzijds.

Zo bijvoorbeeld wordt de fiscale aftrekbaarheid van fossiele brandstofkosten begrensd op maximaal 50% voor alle plug-in hybrides besteld vanaf 1 januari 2023. Bestelt u uw nieuwe Land Rover PHEV* vóór die datum, dan geniet u nog wel van een aftrekbaarheid tot 100% op uw brandstofkosten.

 

 

1. Wagens met CO₂-uitstoot

Datum van bestelling is bepalend**

 

Bestelling** vanaf 1 januari 2023: voor plug-in hybrides besteld vanaf deze datum geldt dat de fiscale aftrekbaarheid van fossiele brandstofkosten wordt begrensd op maximaal 50%.

 

Bestelling** vóór 1 juli 2023: de huidige fiscaliteit voor bedrijfswagens blijft volledig bewaard met uitzondering van de jaarlijkse indexering. En voor plug-in hybrides besteld na 31 december 2022 geldt de begrenzing van de fiscale aftrekbaarheid op fossiele brandstofkosten tot maximaal 50%.

 

Extra wijziging op bestellingen** vanaf 1 juli 2023: de CO₂-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027. De maximale fiscale aftrekbaarheid wordt beperkt tot 75% vanaf 2025 en daalt tot 0% in 2028.

 

Voor een bestelling** vanaf 1 januari 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid 0% bedragen, ook voor plug-in hybrides.

 

2. CO₂-neutrale voertuigen (100% elektrisch & waterstof)

Datum van bestelling is bepalend**

 

Bestelling** vanaf 1 juli 2023: het minimum van de CO₂-bijdragen stijgt lichtjes vanaf 2025. Voor bestellingen** geplaatst vóór 1 januari 2027 blijft de huidige voordelige fiscaliteit gelden. Alle autokosten zijn dus voor 100% fiscaal aftrekbaar.

 

Bestelling** vanaf 1 januari 2027: de fiscale aftrekbaarheid daalt jaarlijks, van 100% naar 67,5% in 2031 afhankelijk van het jaar van de bestelling.


 

 

Op welke fiscale domeinen worden er wijzigingen doorgevoerd?

De fiscale wetgeving geldt voor bedrijfswagens, laadpalen, laadinfrastructuur en het mobiliteitsbudget.

 

Welke fiscale parameters wijzigen er voor bedrijfswagen?

Twee fiscale parameters veranderen: de toekomstige aftrekbaarheid en de toekomstige berekening van de CO₂-bijdrage van bedrijfswagens. Aan de formule van het voordeel van alle aard (VAA) wijzigt, behalve de jaarlijkse indexering, niets.

 

Op welke voertuigen gelden de wijzigingen van de fiscaliteit?

De wetgeving is van kracht voor personenwagens die als bedrijfswagens worden toegekend of die worden gebruikt door zelfstandigen. Lichte vrachtwagens blijven buiten schot. De categorie van personenwagens valt uiteen in twee subgroepen: enerzijds de CO₂-neutrale wagens (= 100% elektrisch + waterstof) en anderzijds de resterende wagentypes, inclusief plug-in hybrides, die nog in meer of mindere mate CO₂ uitstoten.

 

Tot hoelang is het nog fiscaal interessant een plug-in hybride te bestellen?

Tot en met 31 december 2022 behoudt een plug-in hybride zijn huidige en zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid. Bij bestellingen** vanaf 1 januari 2023 bedraagt de aftrekbaarheid van de fossiele brandstofkosten maximaal 50%. Wie een plug-in hybride op 1 juli 2023 of later bestelt, moet rekening houden met een aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, die vanaf 2025 daalt naar 75% en in 2026 naar 50%. Vanaf 2027 vermindert de fiscale aftrekbaarheid verder naar 25% en in 2028 naar 0%.

 

Worden de bedrijfswagens in mijn huidige wagenpark en de nieuwe voertuigen nog besteld in 2022 minder aftrekbaar?

Nee. Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die al rondrijden. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-in hybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028.

 

Bedrijfswagens mét CO₂-uitstoot die na 31 december 2025 worden besteld zijn vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar. De CO₂-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027 voor wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

 

Bron: Link2fleet